BYBELSTUDIE PDF

Bybelstudie Baie van ons sukkel maar met Bybelstudie. Roep insig by, vra na gesonde begrip. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy ontdek wat dit is om God te ken. Hy pleit by sy seun om God se woord te bestudeer. Ons moet weer hierdie dringendheid herwin. Dikwels beveel ons aan dat mense die Bybel moet lees — so asof dit opsioneel is.

Author:Shaktit Kinris
Country:Guadeloupe
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):17 February 2013
Pages:462
PDF File Size:13.34 Mb
ePub File Size:16.97 Mb
ISBN:505-7-99680-896-8
Downloads:70453
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MezigarMoet nooit vergeet dat hoofstukke in die Bybel steeds bestaan binne die konteks van die voorafgaande en opvolgende hoofstukke nie — dit kan geen skade doen om die voorafgaande en opvolgende hoofstukke ook saam te lees nie, al sluit jy hulle nie by jou studie in nie. Onthou dat die Bybel nie geskryf is in hoofstukke met versnommers nie — dit is bloot later bygevoeg om die Skrif vir ons meer toeganklik te maak.

Die persoon wat algemeen gereken word as die een wat die Bybel in hoofstukke opgedeel het is Stephen Langton, die aardsbiskop van Canterbury vanaf Daarteenoor was Robert Estienne die pionier van ons versnommers. Verder kan ook van Bybelkommentare gebruik maak om jou eie studie te verryk, of om ander se opinies oor interessante, moeilike of komplekse gedeeltes in die hoogstuk na te slaan. Probeer egter eers jou eie opinies vorm voordat jy van kommentare gebruik maak.

Soek na antwoorde op die volgende vrae om seker te maak dat jy die konteks waarin die hoofstuk voorkom verstaan: Deur wie, en aan wie is die boek geskryf? Wie by name word aangespreek in hierdie hoofstuk? Wat weet jy van die mense wie se name hier genoem word?

Gebruik gerus hier jou bybel woordeboek en lees meer oor die plekke en mense wat genoem word. Jou konkordansie gaan nou handig wees om vinnig ander skrifgedeeltes te vind waar hierdie mense en plekke ook genoem word. Jou Bybelwoordeboek, kommentaar en atlas gaan hiervoor handig te pas kom. Skryf die hoofstuk oor in jou eie woorde, en vra jouself af wat die boodskap is wat die skrywer aan sy gehoor wou deurgee. Opdragte en beloftes Om die Woord te fynkam vir God se opdragte en beloftes is baie waardevol.

Vra jouself telkens af of die opdrage voorskriftelik is vir ons as Nuwe Testamentiese Christene, en wat die Here daardeur wou bereik of kommunikeer.

Kyk gerus na hierdie blog post oor konteksbepaling , en hoe die Here met ons uit die Woord praat Toepassing op jou lewe Die uiteinde van hierdie studie, net soos elke ander, moet wees dat jy die Heilige Gees sal vra om aan jou te openbaar of daar enige spesifieke dinge is wat Hy deur hierdie boek aan jou wil kommunikeer.

Dit kan kom in die vorm van lesse uit ander se lewens, direkte opdragte, aansporing of onderskraging in tye van nood en nog baie ander maniere.

ANTICO TESTAMENTO APOCRIFO PDF

Bybelstudiekursus

Om die Bybel te studeer, gaan jou laat groei, jou leer, jou lei, jou oortuig, jou bemoedig en versterk, en dit sal jou gefokus hou op dit wat ewig en waar is. Vra spesifiek vir die Here om jou te reinig van dwaling en wat ookal nie van God is nie, en om jou standvastig te maak in Sy waarheid. Die Bybel bestaan uit 66 boeke en elkeen vorm deel van die geheel. Vra baie vrae: Wie?

HEINRICH LAUSBERG PDF

Bybelstudiemateriaal

.

311 CIRCUITS ELEKTOR PDF

Kom ons doen Bybelstudie

.

AVERMEDIA CP 150 PDF

Bybelstudie

.

Related Articles