MAELE A SESOTHO PDF

Tazshura Leshano ha le ruise motho. Phutse le hara thota? To live from hand to mouth. I wrote it with my hand and on finishing, I read it with my eyes. To save for the future. To work very hard.

Author:Mezilkree Gacage
Country:Saudi Arabia
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):12 January 2019
Pages:295
PDF File Size:12.74 Mb
ePub File Size:19.58 Mb
ISBN:878-2-89059-553-6
Downloads:56184
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashigorBo tsholwa bo tjhesa, bo tsohe bo fodile. Tempers cool down with time. Botswa ha bo jelwe. Laziness does not pay. Dikgomo ke banka ya Mosotho. Cattle are the bank of a Mosotho. Ditabana di tswala ditaba. Mighty things rise from trivial ones. Dithoto ke lefa la ba bohale. Fools are stepping stones of the wise.

Ha o otla ntja, e tla betla meno. If you beat a dog, it will bare its teeth. Ho bea ditho ho hlahisa kgomo. Patience is a virue. Ho bua hase ho phetha. Great talkers are never great doers. Ho lwana badula-mmoho. Those who stay together often quarrel. Katse ha e le siyo, tweba di a hlanaka.

If the cat is away the mice will play. Leboela ha le ngallwe. You may succeed where you once failed. Leboela le a ja. Perseverance pays. Lefu ha le jwetse. Death may strike at any time. Leshano ha le ruise motho. Lies do not pay. Matsatsi a loyana. Days are not the same. Mejo ha e rutanwe, ho rutanwa ditlhare. Every man is the architect of his own fortune. Mekoko ha e qhwaelane. Every one fends for himself. Meso e tswala meswana. Procrastination is the thief of time.

Metse e metle kantle. Appearances are deceptive. Mmetla-kgola o e lebisa wabo. Charity begins at home. Mohana ho jwetswa o tshohela leomeng. A word is enough to the wise. Mohlanka wa moreneng, morena.

Moiketsi ha a llelwe. He who rejects advice deserves no sympathy. Moketa ho tsoswa o itekang. God helps those who help themselves. Moloi ha a mela boya. An evil doer has no distinguishing mark. Mpho ha e halalwe.

One never refuses a gift. Ngaka e rutwa wa dihlare, mejo ha e e rutwe. A doctor is taught medicine, but not the charges. Ntja e tsokela ya e fang.

A dog follows the one who feeds it. Pere e wa e ena le maoto a mane. To err is human. Pinyane ha e senye motse. It is wise to keep certain things secret. Sefate se tsejwa ka ditholwana. A tree is known by its fruit. Sejo-senyane ha se fete molomo. Half a loaf is better than no bread.

Taba di mahlong. The face is the index of the mind. Tlaila le tlailela morena. Do not be afraid to make mistakes so that they may be corrected. Tsela-kgopo ha e robatse naheng. The beaten track is the safest. Tshwene ha e ipone lekopo. Idioms Ho aparela motho kobo. To respect. Ho ba hloho e bonolo. To be clever. Ho ba kgwaba la methati yohle. To be a jack of all trades. Ho ba pelo-hlomohi. To be merciful. Ho bina koma hae. To reveal secrets. Ho bona ntja e ntsho. To faint. Ho bonya le morwetsana.

To be in love with a girl. Ho di bona matswele. To run away. Ho ema ka ditlhako. To be tall. Ho ema le ho makala. To be surprised. Ho fata kgotso. To negotiate for peace. Ho fata seolo. To work very hard. Ho hana bohane. To refuse completely. Ho hata kwekwe. To walk gracefully. Ho inkela hodimo.

EDUARDO GALEANO MIRRORS PDF

MAELE A SESOTHO PDF

Lies do not pay. Monna ya fetolang mmala ka nako le nako? My field which I plough with my hands; sesoyho its crops are ripe, I harvest them with my eyes. Ho jewa ke hloho. Monna e molelele e mosweu? Flowers of a big cluster of reeds?

ECOTECT MANUAL ESPAOL PDF

Dikgomo ke banka ya Mosotho. Ho nonya motho maikutlo. Ho bina koma hae. Mekoko ha e qhwaelane.

ALESIS MULTIMIX 8 USB MANUAL PDF

.

ASTM D1209 PDF

.

Related Articles