KARL MARX HET KAPITAAL PDF

Hoofdstuk 18 Het tijdloon Het arbeidsloon neemt weer zeer verschillende vormen aan. Een uiteenzetting van al deze vormen behoort echter tot de bijzondere leer van de loonarbeid en moet dus niet in dit werk worden behandeld. Toch moeten hier in het kort de twee belangrijkste grondvormen worden uiteengezet. Men zal zich herinneren dat de verkoop van arbeidskracht altijd plaatsvindt voor bepaalde tijdruimten. In de eerste plaats moet nu worden opgemerkt dat de in hoofdstuk 15 ontwikkelde wetten inzake de kwantitatieve veranderingen in de prijs van de arbeidskracht en de meerwaarde door een eenvoudige vormverandering kunnen worden omgezet in wetten van het arbeidsloon. Daarom beperken wij ons tot enkele punten, die kenmerkend zijn voor het tijdloon.

Author:Mira Mezigis
Country:Brunei Darussalam
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):12 July 2012
Pages:498
PDF File Size:16.84 Mb
ePub File Size:5.61 Mb
ISBN:745-3-97775-436-3
Downloads:16299
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NegalToen ik de titel en de cover van het boek zag, ben ik er meteen voor gegaan. De tekenstijl staat me aan en een eerste scan van het verhaal houdt steek.

De strip is in zwart-wit getekend en vertelt het verhaal van een kleine kaasboer die wil uitbreiden en zo in aanraking komt met de harde wereld van het kapitalisme. Al vlug wordt duidelijk dat dit geen gewone strip, maar een educatieve strip is.

Ja, het wordt vlug duidelijk waar men heen wilt. Men kan waarschijnlijk niet anders, omdat men een episch werk van Marx tracht samen te vatten in slechts tweehonderd bladzijden tekeningen. Hier en daar vind je in de kantlijn een definitie van een economische term zoals meerwaarde, ruilwaarde en uitbuiting. Deze dragen niet meteen bij aan het verhaal en verraden dat het hier niet zomaar een verhaaltje is, maar dat men de lezer iets bij wil brengen.

Het boek leest vlot, misschien te vlot. Na enkele uren kan ik het al dichtklappen en blijf ik een beetje op mijn honger zitten. De strip is namelijk gestopt net in de climax van het verhaal: de opstand van de arbeiders tegen de wrede werkgevers. Ik kijk dan ook uit naar het tweede en laatste deel van deze serie. Vond je dit een nuttige review?

FLDI PL A TEMPLOMOS LOVAGOK TITKAI PDF

Het Kapitaal

Hoofdstuk Nationale verschillen in arbeidslonen Afdeling VII. De accumulatie van kapitaal Hoofdstuk Enkelvoudige reproductie de arbeidersklasse als onderdeel van het kapitaal — de verhouding tussen kapitalist en arbeider gereproduceerd door het kapitalistische productieproces 1. Het kapitalistische productieproces op grotere schaal.

CRISTOFOL TREPAT PDF

Het kapitaal

Hij was toen 17 jaar en studeerde rechten in Bonn. In de streek heerste een economische terugval, door de slechte prestaties van de lokale wijngaarden. Heinrich Marx heette voorheen Hirschel Mardochai, maar bekeerde zich tot het protestantisme en veranderde zijn naam. Karl voltooide het gymnasium in Trier in Het voor zijn examen geschreven opstel "Beschouwing van een jongeling over de keuze van een beroep" is bewaard gebleven. In oktober ging Marx rechten studeren aan de universiteit van Bonn.

AIRTRONICS VG6000 MANUAL PDF

Voorgeschiedenis[ bewerken brontekst bewerken ] Marx promoveerde in de filosofie en was daarna vooral als journalist werkzaam, in welke hoedanigheid hij gaandeweg aandacht kreeg voor economische verschijnselen. In begon hij aan een studie naar de grondslagen van de economie, waarvan de postuum gepubliceerde Parijse manuscripten het tastbare overblijfsel vormen. Daarna schreef hij een schotschrift tegen de economische opvattingen van Proudhon Armoede van de filosofie en Loonarbeid en kapitaal, maar zijn economische studies werden onderbroken door de revoluties van , als gevolg waarvan hij naar Engeland moest uitwijken. Hij concludeerde dat de opstanden begrepen moeten worden als gevolg van de handelscrisis van Op verzoek van de Bond der Communisten hervatte hij eind zijn werk aan een groot economisch werk. In schreef hij aan Friedrich Engels dat hij aan een manuscript kon beginnen, maar of dat er gekomen is, is onbekend.

Related Articles