HAKISAN SUNGAI PDF

Keindahan ini pula berbeza-beza mengikut tempat, keadaan iklim, cuaca setempat dan juga keadaan bentuk muka bumi pada masa dan tempat yang berbeza. Pembentukan keadaan rupa bumi ini bergantung pada agen yang selalu bertindak mengikut satu kitaran. Yakni, angin, glasier dan air merupakan agen utama yang sentiasa mengubah bentuk muka bumi ini. Keadaan rupa bumi di kawasan gersang misalnya, tindakan angin sangat berkesan, di kawasan kutub dan kawasan tanah tinggi yang bersalji pula bentuk muka bumi terukir hasil kegiatan pembekuan dan pencairan salji. Di negara kita sendiri yang mempunyai keadaan iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun juga mempunyai kesan tersendiri terhadap keadaan bentuk muka bumi.

Author:Vudoshakar Doull
Country:Fiji
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):17 January 2006
Pages:44
PDF File Size:1.97 Mb
ePub File Size:19.35 Mb
ISBN:386-7-62763-778-6
Downloads:57485
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NazilkreeHakisan ini amat berkesan apabila halaju air adalah tinggi. Mencungkil keluar butiran batuan daripada struktur batuan yang lemah. Aliran air yang deras akan menghasilkan kuasa yang kuat untuk melakukan hakisan ini. Hakisan ini giat berlaku di kawasan hulu di bahagian air terjun,jeram, lubang periuk. Bekalan muatan bergantung kepada keberkesanan proses-proses luluhawa dan pergerakan jisim di sepanjang lurah sungai. Lelasan boleh mendalam dan melebarkan alur sungai.

Ketulan batuan besar boleh mengalami penghausanl sehingga menjadi kumin- kumin batuan yang kecil apabila mengalami proses lagaan. Hakisan air bermula dengan titisan hujan yang terdedah ke tanah dalam jangka masa yang panjang akan mencungkilkan tanih, merosakkan penggranulan dan percikannya bertindak sebagai agen pengangkutan bagi setengah-setengah keadaan.

Daya yang dihasilkan oleh titisan hujan adalah begitu kuat sekali sehingga granul-granul tanih yang terkenal bukan sahaja tercungkil tetapi juga mungkin terpecah-pecah. Di bawah pukulan titisan hujan, tanih akan terdedah dan mungkin lenyap. Hakisan galur pula adalah secara meluas. Misalnya permukaan yang dikatakan licin itu terdapatnya lekukan-lekukan kecil di mana air boleh berkumpul.

Menurut kajian, sebahagian besar daripada mendak yang tersingkir dari cerun bukit adalah akibat hakisan galur.

Oleh itu, sebahagian dari bahan-bahan ini diperolehi dari kawasan antara galur yang dihanyutkan ke dalam galur oleh aliran dataran dan percikan hujan. Hakisan gerakan jisim bergantung sebahagian besarnya kepada pembasahan jisim yang bergerak iaitu pengaliran campuran batu dan tanah bersama air hujan. Apabila bahan-bahan yang mengalir itu sudah banyak bercampur dengan air, maka mulalah ia mengalir sebagai jisim yang likat. B hakisan oleh angin Hakisan jenis ini ialah semua jenis tanih dan serpihan-serpihan batu ditiup oleh angin ke tempat lain.

Di kawasan lembap, hakisan angin selalu diketepikan kerana kesannya jarang sekali teruk berbanding dengan kesan hakisan air. Bahan tanih yang subur di permukaan ditiup angin sehingga berpuluh-puluh kilometer ke atas.

Hakisan salji adalah keadaan yang menyebabkan air yang terdapat dalam retakan di bawah glasier mengalami pembekuan dan pencairan yang membantu dalam tindakan pemecahan. Hakisan oleh perbuatan manusia : a Pertanian pindah, iaitu penebangan pokok secara besar-besaran untuk membuka tanah baru bagi aktiviti penanaman. Oleh itu, kawasan tersebut terdedah kepada hakisan.

Kawasan itu akan hilang perlindungan pokok. Ini akan menyebabkan air larian permukaan tidak dapat meresap ke dalam tanah akibat tidak mempunyai akar tumbuhan yang menyerap air dan juga tidak mempunyai akar tumbuhan untuk mencekam tanah.

Ini akan membawa kepada wujudnya hakisan galur-galir. Tanah secara lansung mendedahkan kepada hakisan. Apabila hari hujan, tanah dan batu di tapak pembinaan akan mengalir bersama air hujan ke dalam sungai yang berhampiran. Ini menyebabkan air sungai menjadi keruh dan kotor.

Kehilangan hutan menyebabkan berlakunya kehilangan kawasan tandahan air. Apabila hujan turun dengan lebatnya, permukaan tanah yang terdedah akan tercungkil dan menyebabkan hakisan tanah berlaku. Akibat daripada aktiviti perlombongan ini telah menyebabkan tumbuh- tumbuhan musnah dan secara tidak lansung telah membawa kepada kerosakkan ekosistem.

MALAYALA MANORAMA EPAPER TRIVANDRUM EDITION PDF

Hakisan sungai

Hakisan ini amat berkesan apabila halaju air adalah tinggi. Mencungkil keluar butiran batuan daripada struktur batuan yang lemah. Aliran air yang deras akan menghasilkan kuasa yang kuat untuk melakukan hakisan ini. Hakisan ini giat berlaku di kawasan hulu di bahagian air terjun,jeram, lubang periuk. Bekalan muatan bergantung kepada keberkesanan proses-proses luluhawa dan pergerakan jisim di sepanjang lurah sungai. Lelasan boleh mendalam dan melebarkan alur sungai. Ketulan batuan besar boleh mengalami penghausanl sehingga menjadi kumin- kumin batuan yang kecil apabila mengalami proses lagaan.

EL REALISMO JURIDICO ESCANDINAVO UNA TEORIA EMPIRISTA DEL DERECHO PDF

Hakisan Tanah: Tindakan Air Mengalir, Kesan Terhadap Alam Sekitar Dan Ekonomi

Selain daripada dataran banjir, tetambak dan tasik ladam, proses pemendapan sungai juga akan menghasilkan delta. Delta akan terbentuk apabila timbunan bahan mendak berlaku secara meluas di muara sungai. Di kawasan muara ini halaju arus sungai amat perlahan kerana pertembungan arus sungai dengan arus laut. Keadaan ini menyebabkan sungai kehilangan tenaga untuk mengangkut lalu mendapkan bahannya dengan giat. Bahan-bahan seperti kelodak, lumpur, lempung, koloid dan bahan ampaian akan dimendapkan hingga memenuhi sungai utama dan cawangan-cawangannya membentuk sebuah delta. Rajah menunjukkan peringkat-peringkat pembentukan sebuah delta Peringkat 1 Beban dimendapkan di kuala sungai utama dan alur delta.

HO60 DRAWBACK FILETYPE PDF

.

DERIVAZIONE VENTRICOLO PERITONEALE PDF

.

Related Articles