BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD 3 UITWERKINGEN PDF

Hoofdstuk 19 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus Jaarrekening die het bestuur van een nv en een bv wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de aandeelhouders. De wettelijke bepalingen zijn te vinden in Titel 9 Boek 2 BW. Door iedere onderneming op te maken jaarrekening, bestaande uit een fiscale winst-en-verliesrekening, een fiscale balans en een berekening van het belastbaar bedrag alle met toelichting. Deze overzichten moeten beantwoorden aan de regels van de belastingwetten. Deze jaarrekening wordt meestal extracomptabel opgesteld.

Author:Meztijas Kilar
Country:Burkina Faso
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):24 April 2004
Pages:201
PDF File Size:4.95 Mb
ePub File Size:17.94 Mb
ISBN:680-5-39583-631-3
Downloads:65073
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TuraHoofdstuk 19 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus Jaarrekening die het bestuur van een nv en een bv wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de aandeelhouders. De wettelijke bepalingen zijn te vinden in Titel 9 Boek 2 BW.

Door iedere onderneming op te maken jaarrekening, bestaande uit een fiscale winst-en-verliesrekening, een fiscale balans en een berekening van het belastbaar bedrag alle met toelichting. Deze overzichten moeten beantwoorden aan de regels van de belastingwetten. Deze jaarrekening wordt meestal extracomptabel opgesteld.

De meeste wettelijke bepalingen zijn te vinden in de Wet inkomstenbelasting De regelgeving voor de externe verslaggeving geldt niet voor de eenmanszaak. De fiscale wetgeving geldt ook voor de eenmanszaak. Bij vennootschapsbelastingplichtige lichamen wijken de fiscale eisen vaak af van de eisen die het BW stelt met betrekking tot de externe jaarrekening voor met name de nv en de bv.

Dit is te verklaren, doordat: de fiscale jaarrekening de berekening van het perioderesultaat als doel heeft. Aangezien dit resultaat kan worden berekend door middel van vermogensvergelijking, is de absolute omvang van het eigen vermogen niet relevant; de vennootschappelijke jaarrekening volgens artikel 2: lid 1 BW volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht moet geven, dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat alsmede, voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent solvabiliteit en liquiditeit.

De fiscale winst over berekenen we als volgt: vennootschappelijke winst.

DERIVAZIONE VENTRICOLO PERITONEALE PDF

Schrijf jij zelf samenvattingen?

Dagore Preview 1 out of 7 pages. With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Earn while you study. Get to Know Us. Boekhouden geboekstaafd 3 hoofdstuk 12, 18 en 20 Een samenvatting van de hoofdstukken 12, 18 en 20 uit Boekhouden Geboekstaafd 7e druk. The best study guides. AmazonGlobal Ship Orders Internationally.

ATELIER RORONA WALKTHROUGH PDF

BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD 2 UITWERKINGEN PDF

.

JC BELLAMY DIGITAL TELEPHONY PDF

Antwoorden Boekhouden Geboekstaafd 3 Docenten Original

.

Related Articles