AKTA HARTA PUSAKA KECIL PEMBAHAGIAN 1955 PDF

Sangat lama saya tidak update laman blog ini dengan posting terbaru baik yang berkaitan dengan hal-hal pusaka atau selainnya. Sepanjang minggu yang lalu, saya kurang berada di pejabat kerana bertugas di luar, iaitu pada 11 dan 12 hb yang lepas. Pada 14 hb pula saya bercuti rehat, al maklum saya masih berulang setiap minggu ke Putarajaya memandangkan keadaan masih belum membenarkan saya berpindah ke sana. Oleh yang demikian, masa bersama keluarga di hujung perlu ditambah dengan mengambil cuti rehat. Bagi saya, keluarga adalah nyawa saya, sebab itu saya tak faham sikap orang yang meletakkan keluarganya di angka belakang.

Author:Mazugis Shaktinris
Country:Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):6 April 2013
Pages:499
PDF File Size:18.12 Mb
ePub File Size:1.5 Mb
ISBN:669-3-61039-859-7
Downloads:93810
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GardajinnMelalui pindaan ini, Pentadbir Tanah di daerah di mana satu petisyen telah dibuat, atau jika terdapat lebih daripada satu petisyen, di mana petisyen pertama dibuat, hendaklah mempunyai bidang kuasa eksklusif mengendalikan permohonan, perbicaraan dan seterusnya mengeluarkan perintah pembahagian. Ini juga bermakna Pentadbir Tanah di mana permohonan yang paling awal difailkan akan mempunyai bidang kuasa eksklusif walaupun nilaian hartanah yang tertinggal permohonan berikutnya tinggi di daerah lain.

Pindaan Seksyen 4 5 Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian Akta 98 adalah bertujuan untuk membenarkan Pegawai Penilaian selain daripada Pentadbir Tanah menentukan nilai hartanah yang ditinggalkan oleh si mati. Ini akan dapat mempercepatkan proses penilaian. Maka melalui tambahan kepada Seksyen 8 8 , Pentadbir Tanah dibenarkan untuk menguruskan sesuatu petisyen bagi pembahagian harta pusaka kecil di hadapannya tetapi juga dibenarkan untuk memindahkan petisyen itu kepada Pentadbir Tanah yang lain jika didapati adalah lebih sesuai dan bermanfaat bagi petisyen itu didengar oleh Pentadbir Tanah yang lain.

Pemiutang dan pengkaveat. Pembeli di bawah perjanjian jual beli yang sah. Pemegang gadaian atau pemegang pajakan tanah si mati. Penghulu atau Pegawai Petempatan yang diarahkan oleh Pentadbir Tanah. Amanah Raya Berhad.

CHASIN THE TRANE PDF

Harta Pusaka Kecil

.

DEMONS FEAR TREAD STEPHANIE CHONG PDF

.

Related Articles